Skip to main content

Tin tức sự kiện

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
Ngày 20/2/2024, xã Mỹ Phú Đông tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
XÃ MỸ PHÚ ĐÔNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2024
Sáng ngày 20/2/2024, UBND xã Mỹ Phú Đông phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Tham dự có ông Nguyễn Thành Trước – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thoại Sơn, đồng chí Trần Văn Thơm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các công đoàn viên trên địa bàn xã.

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương

  • Ông Võ Hoàng Tâm
    (Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông)

    0985.879.343
  • Bà Võ Thị Tuyết Vân
    (Công chức Văn phòng - Thống kê)

    0917.431.232